Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

En framgångsrik framtid för Fortnox

Berättelsen om Fortnox är berättelsen om Sverige 

2021 har varit ett fantastiskt år, trots alla utmaningar som det medfört. När jag tittar i backspegeln vid detta bokslut kan jag inte annat än imponeras av Fortnox medarbetare och den insats de gjort, trots restriktioner och distansarbete. 

Vi har tagit steget från bokföringsprogram till företagsplattform och har vi blivit en naturlig del i det svenska entreprenörskapet. Det är oerhört glädjande att se hur den positionen fortsätter att stärkas. 

De förvärv som vi har gjort har präglat Fortnox, och varje företag som vi har förvärvat har haft en naturlig roll i vårt växande ekosystem av produkter och tjänster. 

Detta ska vi vara stolta över. Den moderna svenska framgångssagan handlar ju om alla driftiga företagare, och det otroliga samhälle de formar med innovationer, jobb och välstånd i centrum. Många av de företagare som vi hjälper är med och formar det samhälle som växer fram. Och om entreprenörerna är med och skriver framtidens svenska historia så är Fortnox en del av den historieskrivningen!

Min vision för Fortnox 

Fintech blir allt viktigare och med vårt erbjudande kommer vi att kunna ta oss an en större roll och bli ännu mer relevanta inom den sektorn. Förvärvet av Capcito var ett tydligt steg i den riktningen.

Vi vet att kassaflödet och likviditeten är en stor utmaning för entreprenörer och vi vill ge fler visionärer möjlighet att lyckas. I framtiden är transparens och spårbarhet självklarheter och hos Fortnox kommer ekonomiska transaktioner och förlopp att finnas tillgängliga och spårbara inom en och samma plattform. Att produkter och tjänster är så sammanflätade inom Fortnox företagsplattform kommer att vara till fördel för både kunderna och samhället i övrigt.   

Vår bolagsportfölj kommer att växa och var gränserna för det ekosystemet ligger är omöjligt att svara på. De bolag vi förvärvar kommer också i fortsättningen att ha en naturlig del i vårt ekosystem, de ska vara en naturlig utveckling av det som vi tidigare gjort och vara en länk i kedjan för företagaren som kund. 

Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för Fortnox och vi kommer att fortsätta jobba för att våra kunder ska blir mer hållbara och klimatsmarta i sin tur mot sina kunder. En hållbar utveckling gagnar alla, och i vår Hållbarhetsredovisning redogör vi ännu tydligare för vad vi gör inom detta område. 

Förhoppningsvis ligger gränserna för Fortnox någonstans utanför Sveriges nationsgränser.

Stark utgångspunkt i en svårare tid 

Fortnox utgångspunkt är stark, trots en allt mer oförutsägbar omvärld och ekonomi. 2021 såg vi inflationens återkomst. Det kan vara tillfälligt, men likväl ett trendbrott. Nollränta, eller för den delen negativa ränta, kommer sannolikt inte vara det penningpolitiska normalläget. Räntorna kommer troligtvis höjas för att bekämpa skuldsättningen. 

Men det är inte bara ekonomin som är allt mer volatil. Det geopolitiska läget blir alltmer oförutsägbart och situationen i Europa förändras varje dag. Oavsett vad som händer så påverkas vi, precis som andra, av säkerhetsläget på kontinenten och i världen.

Fortnox står starkt rustat. Våra intäkter över tid tryggar oss mot högre priser och volatilt penningvärde. Pandemin var ett lackmustest för vår ekonomiska styrka. Vi klarade oss ur den stormen, och vi kommer att klara oss genom framtidens ekonomiska överraskningar med.

Vi ses igen 2022! 

2021 kom inte utan utmaningar men jag är oerhört imponerad av hur Fortnox medarbetare och kunder har navigerat genom en prövande tid. Affärsresandet kommer inte att gå tillbaka till hur det såg ut innan pandemin, men levande kontor fyllda med energiska, sprudlande medarbetare kommer vi att fortsätta ha även i framtiden! 

Det kommande året ser jag fram mot naturliga möten vid kaffemaskinen vilket också innebär kreativa idéer och glädje.

Det är omöjligt att överskatta betydelsen av det spontana fysiska mötet. Det är många som längtar efter det, jag med. 2022 så ses vi på kontoren!

Olof Hallrup, Styrelseordförande