Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

2021 - en otrolig resa! 

Stora kliv för ett större Fortnox

2021 har varit ett år då Fortnox investerar för framtiden. Med stora satsningar på verksamheten i ryggen och med otroliga insatser från fantastiska medarbetare ser vi fram emot nästa verksamhetsår. De kliv vi tagit under året ger förutsättningarna för Fortnox att växa till att verkligen bli plattformen som gör företag än mer framgångsrika. Aldrig tidigare har det varit så många nya medarbetare som söker sig till Fortnox. Jag känner stor optimism inför framtiden när så många vill jobba hos oss. 

Trots alla stora investeringar vi tagit så har vi gjort ett starkt resultat och nått över en milstolpe - över 425 000 kunder. Allt detta tack vare de nästan 600 medarbetare som nu jobbar på Fortnox. Att få jobba med dem har varit en av de stora behållningarna som VD för Fortnox, de senaste två åren. 

Produkterna som bygger framtiden 

2021 fortsatte vi på den resa vi påbörjade 2020. Med innovativa produkter och lösningar och kompetenta medarbetare kan vi hjälpa ännu fler entreprenörer runt om i Sverige att bli ännu mer framgångsrika. 

Lagerbolag lanserades i samband med Fortnox förvärv av lagerbolagsverksamheten i Bolagspartner i april och innebär att företagare enkelt kan starta företag i ett automatiserat flöde genom Fortnox. Företaget kommer igång inom två timmar, till skillnad från den manuella processen som tar flera veckor. Till dags dato har fler än 4500 nya företag skapats tack vare vår tjänst. 

Under våren lanserades också Fortnox Betalservice, och vi tog i och med den lanseringen klivet in på fintecharenan på allvar. Betalservice, som är Fortnox egen betaltjänst, gör det möjligt för kunden att sköta betalningar direkt i plattformen, betalningar som sedan bokförs automatiskt. 

En viktig lansering under hösten var Fakturering Mini, en nedskalad version av Fortnox Fakturering i vår app. Företagaren skickar sin faktura direkt i appen via Fortnox Fakturaservice och behöver därmed inte hantera mottagning, avprickning eller bokföring av betalningen. Det sker automatiskt samtidigt som pengarna sätts in på det egna kontot. 

Lön Mini har utökats med en funktion för att hantera löneutbetalningar till fler personer i företaget. Det innebär att även företagare med anställda kan betala lön direkt i mobilen, via appen. I Lön Mini behöver kunden bara ange vilket belopp som ska betalas ut före eller efter skatt och vilken dag lönen ska vara på kontot, resten fixar tekniken. 

Fortnox har gjort skillnad på riktigt för många företagare. Omställningsstödet var en nödvändig hjälp under pandemin, men det var svårt att förstå om man var berättigad till det. Vår insikt ändrade på det. Den nya tjänsten “Insikt omställningsstöd” har kunnat ge företag automatiserad hjälp att söka stödet. Totalt handlar det om nästan 3000 företag som tagit del av över 1 miljard kronor.

En av årets stora nyheter var också produktsviten Bokslut & Skatt som förändrar själva förutsättningarna för redovisningsbranschen. Den väver ihop den löpande redovisningen med bokslut genom en integrerad avstämning och sköter inläsning och tolkning av bland annat skattekontot. 

Under året har vi också genomfört viktiga projekt för produkternas infrastruktur. Jag tänker framför allt på byte av driftmiljö, överflytt till det nya kund- och faktureringssystemet och till vår nya finansplattform. Det är viktiga investeringar för framtida tillväxt. 

Förvärven som förändrar Fortnox 

Förvärven är en naturlig del av den väg som Fortnox har slagit in på, och varje företag som nu är en del av oss bidrar med något unikt. Företagen som vi har förvärvat bidrar med nya medarbetare, produkter och idéer samtidigt som de naturligt passar in i Fortnox ekosystem.

När vi förvärvade lagerbolagsverksamheten från Bp Bolagspartner i Lund visste vi att det fanns enorm potential i att erbjuda företagare lagerbolag. Istället för att låta tiden spillas på tidskrävande byråkrati erbjuder vi möjligheten till den som vill att starta bolag med ett knapptryck. Fortnox har lyckats runda problem och trögheter i Bolagsverkets hantering. Tack vare lagerbolag är det lättare än någonsin att starta företag idag. Till dags dato har entreprenörer runt om i landet skapat fler än 4500 lagerbolag. 

Med Offerta har vi fått en unik men naturlig möjlighet att erbjuda affärer direkt, och på så vis erbjuda ännu större värden till både kunden och konsumenten. Genom att förvärva en stor del av aktierna i Agoy möjliggjorde vi en heltäckande bokslutstjänst för våra kunder. 

Mot slutet av året förvärvade vi Capcito, ett led i Fortnox växande fintechsatsning. Capcito ger oss förutsättningar att ge fler företag tillgång till både bättre krediter och stabilare kassaflöden. Förvärvet innebär att vi med hjälp av plattformen Monto och andra ERP- och bankpartners kan skapa en hubb för kreditvärdering och onboarding av finansiella tjänster. 

Mot bakgrund av att vi växer i så hög fart har vi också expanderat utanför Växjö. I skrivande stund har vi kontor från Stockholm till Malmö och med Linköping och Växjö däremellan. 

Utan medarbetarna, inget Fortnox 

Det är med förväntan, förhoppningar och tillförsikt som vi nu blickar fram emot nästa år. Men att göra den resa som vi redan har gjort hade vi aldrig klarat utan medarbetarna på Fortnox. Utan alla fantastiska medarbetare hade vi aldrig kunnat åstadkomma något av det här.

Medarbetarna är förutsättningen för att vi ska kunna fortsätta växa. Varje dag kämpar de för att vi ska kunna erbjuda fler kunder möjligheter att vara framgångsrika företagare, vilket i förlängningen också gör samhället bättre. 

Att fler än någonsin söker sig till Fortnox är både hedrande och ställer stora krav på oss. Under året fick Fortnox utmärkelsen Karriärföretag 2022 - för andra året i rad. I motiveringen lyfts Fortnox employer branding-arbete fram, vår satsning på välmående med Wellness Floor men också vår företagskultur som skapar engagemang hos våra medarbetare. Att vi tilldelas utmärkelsen för andra året i rad är ett bevis på att det betydelsefulla arbete vi har lagt ner ger resultat.

2021 har varit ett avgörande år i Fortnox historia som vi kommer att se tillbaka på med stolthet. Nu ser vi fram emot ett spännande 2022!

Tommy Eklund, VD