Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Revisor

Dan Beitner  

Huvudansvarig revisor, KPMG

Vald på ordinarie stämma: 2021

Utbildning: Jur. kand. och civilekonom, Stockholms Universitet

Bakgrund: Auktoriserad revisor. Yrkesverksam som revisor sedan 2000 med särskilt fokus på noterade och finansiella bolag.

Postadress: KPMG Vasagatan 16 Box 382, 101 27 Stockholm