Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Styrelse

Olof Hallrup

Styrelseordförande­ samt ledamot i revisionsutskottet

Född: 1958

Invald i styrelsen: 2011

Utbildning: Olof har en juris kandidatexamen från Lund/Stockholms universitet och en kandidatexamen i ekonomi från Lund universitet.

Bakgrund: Olof har en bakgrund som förvaltare och har varit verksam inom Investment AB Kinnevik och Stena AB under 1980- och 1990-talen och då arbetat med finansiella frågor. 

Styrelseordförande­ i ArtOn24 AB. Styrelseledamot i A-fastighetsbolaget i Växjö, Viktor Hallrup AB, Östers Support AB (publ), Nordic e-holding invest AB och Nordiska Virkesbörsen AB. Styrelsesuppleant i Proper Gadget Concept AB och Nordic E-Commerce Group AB.

Övrig uppdrag: Styrelseordförande­ i ArtOn24 AB. Styrelseledamot i A-fastighetsbolaget i Växjö, Viktor Hallrup AB, Östers Support AB (publ), Nordic e-holding invest AB och Nordiska Virkesbörsen AB. Styrelsesuppleant i Proper Gadget Concept AB och Nordic E-Commerce Group AB.

Egna och närståendes innehav: 125 780 710 aktier.

Andreas Kemi

Styrelseledamot samt ledamot i revisionsutskottet

Född: 1966

Invald i styrelsen: 2018

Bakgrund: Andreas är en entreprenör med lång erfarenhet som investerare, styrelseledamot och ordförande­ i teknologiföretag med SaaS-baserade affärsmodeller som expanderats inom den europeiska marknaden och globalt. Tidigare engagemang innefattar vd och styrelseordförande­ i Scala Business Solutions N.V, ett globalt affärssystemföretag (ERP) med kontor och samma programvara i 32 länder, styrelseledamot i Epicor Software Corporation samt vd och styrelseledamot i UCMS Group EMEA m.fl.

Styrelseordförande­ i Fortnox AB, Creditexpress N.V., Tresorit KFT, Tresorit AG och Tresorit Holding S.A. Styrelseledamot i CHB Investment Limited, UCMS Group IP Limited och EU Supply Holdings Ltd.

Övriga uppdrag: Andreas är styrelseledamot i CHB Partners GmbH, CHB Investments II Limited, Boltonshield AG, Bexio AG och Showell OY.

Egna och närståendes innehav: 20 380 aktier.

Anna Frick

Styrelseledamot samt ordförande­ i ersättningsutskottet

Född: 1968

Invald i styrelsen: 2016

UtbildningAnna har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm, fördjupning finansiering och marknadsföring.

Bakgrund: Anna har över 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och konsult inom digital omställning, strategi och kommunikation såväl nationellt som internationellt. Tidigare roller är bland annat vice vd och styrelseledamot i Garbergs Reklam AB, extern vd i Oakwood Creative AB, styrelseledamot i Nordnet Bank AB (publ),  Bredband 2 Allmänna IT AB (publ), Logistea AB (publ), Frisq Holding AB (publ), Target Aid AB, Above Agency AB.

Övriga uppdrag: Anna är styrelseledamot i Cell Impact AB (publ), Medhelp Care Aktiebolag (publ) Zinzino AB (publ), LeoVegas AB (publ), Transfer Group AB (publ), Svea Bank AB.

Egna och närståendes innehav: 30 760 aktier.

Magnus Gudéhn

Styrelseledamot samt ledamot i ersättningsutskottet

Född 1962

Invald i styrelsen 2019

UtbildningMagnus har en civilingenjörsexamen i mekatronik från Kungliga Tekniska Högskolan.

BakgrundMagnus har mer än 30 års erfarenhet av ledning, försäljning och digital innovation inom finans, telekom och industri. Han har haft många olika roller på konsultbolaget HiQ, varav 15 år som vd för olika HiQ-bolag. Magnus har även varit konsult, strategisk rådgivare och mentor i eget bolag.

Övriga uppdragMagnus är vd och styrelseledamot i IT-Total Sweden AB, styrelseledamot i IT Infrastruktur Intressenter Sweden Holding AB och IT Infrastruktur Intressenter Sweden AB samt styrelseordförande­ i Qlocx iBoxen Digital AB. 

Egna och närståendes innehav: 15 000 aktier.

Lena Glader

Styrelseledamot samt ordförande­ i revisionsutskottet

Född: 1976

Invald i styrelsen: 2021

UtbildningLena har en civilekonomutbildning från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

BakgrundLena började sin yrkeskarriär som aktieanalytiker på Alfred Berg 2000 och har sedan dess även varit partner på Shared Value i London, ansvarig för Investor Relations på Tele2 AB, drivit egen rådgivningsbyrå i Singapore samt varit operativ chef på Diplomat Communications AB. CFO mellan 2014 och 2018 på Eastnine AB.

Övriga uppdrag: Lena är sedan 2019 CFO för Storskogen Group AB  som noterades på Nasdaq Stockholm under hösten 2021. Styrelseledamot i Stockholms Internationella Handelsskola AB, Stockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB, Storskogen UK Ltd, Storskogen Danmark ApS, Storskogen Norway AS, Storskogen Schweiz AG, Storskogen Deutschland GmbH och Storskogen Singapore Pte. Ltd.

Egna och närståendes innehav: 1 900 aktier.

Per Bertland

Styrelseledamot

Född: 1957

Invald i styrelsen 2021

UtbildningPer har en ekonomie kandidatexamen från Lunds universitet.

BakgrundPer har 20 års erfarenhet av att arbeta i ledande positioner i börsnoterade bolag. Vd på Beijer Ref AB från 2013 till 2021. Ansvarig för cirka 50 företagsförvärv i Europa, Afrika, Asien och Oceanien. Per har varit med och utvecklat private label och medverkat till hållbara lösningar inom HVAC industrin.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande­ i Aktiebolaget Dendera Holding och Inwido AB (publ). Styrelseledamot i Beijer Ref AB (publ), IV Produkt Aktiebolag, Lindab International AB (publ), Small Cap Partners AB, 

Egna och närståendes innehav: