Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Femårsöversikt

Resultatmått 20212020201920182017
Nettoomsättning, Mkr                                    932694532374272
Nettoomsättningstillväxt, %34%30%42%38%44%
EBITDA40033221613881
Rörelseresultat (EBIT), Mkr31526517310363
Årets resultat, Mkr2412051357849
EBITDA-marginal43%48%41%37%30%
Rörelsemarginal (EBIT), %34%38%32%27%23%
Vinstmarginal, %26%30%25%21%18%

Kapitalstruktur                                                 20212020201920182017
Eget kapital, Mkr98246928016599
Balansomslutning, Mkr1 971931575445348
Rörelsekapital, Mkr2472981646418
Soliditet, %50%50%49%37%28%
Avkastning på eget kapital, %33%55%61%59%62%

Aktiedata20212020201920182017
Resultat per aktie, före utspädning, kr                                       0,40,30,20,10,1
Resultat per aktie, efter utspädning, kr0,40,30,20,10,1
Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr

1,6

0,80,50,30,2
Operativt kassaflöde per aktie, efter utspädning, kr0,520,450,320,190,15
Antalet utestående aktier, före utspädning,
tusental
609 740601 350597 850597 150596 200
Antalet utestående aktier, efter utspädning,
tusental
609 740602 920602 920601 350602 350
Genomsnittligt antal utestående aktier,
före utspädning, tusental
607 940602 920597 580596 730588 730
Genomsnittligt antal utestående aktier,
efter utspädning, tusental
608 480602 920602 660601 680594 520
Utdelning per aktie, kr 0,080,080,050,040,03

Beräkningar ovan baseras på antalet aktier efter genomförd aktiesplit.

Anställda                                                                20212020201920182017
Medelantalet anställda468335273226203
Antal medarbetare vid periodens slut596401329261217
Nettoomsättning per anställd, Mkr2,02,11,91,71,3
Personalkostnad per anställd, Mkr0,70,70,70,70,6

Kunder                                                                      20212020201920182017
ARR, Tkr693553445309219
ARPC, kr194169154133122
Antalet kunder vid årets slut, tusental425367313257203