Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 16 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Tkr2021-12-312020-12-31
Koncernen  
Förutbetalda hyreskostnader4 3432 816
Övriga förutbetalda kostnader12 3026 044
Förutbetalda kostnader16 6458 860
   
Upplupna transaktionsbaserade intäkter14 2109 569
Övriga upplupna intäkter9161 258
Upplupna intäkter15 12610 827
   
Moderbolaget  
Förutbetalda hyreskostnader2 9652 266
Övriga förutbetalda kostnader8 2495 601
Förutbetalda kostnader11 2147 867
   
Upplupna transaktionsbaserade intäkter14 2109 569
Övriga upplupna intäkter723300
Upplupna intäkter14 9339 869