Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 23 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Tkr                                                                                                                 2021-12-312020-12-31
Koncernen  
Upplupna personalkostnader25 66022 515
Upplupen provision återförsäljare8 6479 295
Övriga upplupna kostnader29 05315 822
Upplupna kostnader63 36047 632
   
Förutbetalda intäkter173 313142 334
Förutbetalda intäkter173 313142 334
   
Moderbolaget  
Upplupna personalkostnader15 46818 655
Upplupen provision återförsäljare8 3008 843
Övriga upplupna kostnader15 97012 045
Upplupna kostnader39 73739 543
   
Förutbetalda intäkter171 787142 334
Förutbetalda intäkter171 787142 334