Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 28 - Disposition av företagets vinst

Förslag till disposition av företagets vinst 
Utdelning, 609 744 700 aktier * 0,08 kronor per aktie (beräknad efter genomförd aktiesplit)48 779 576
Balanseras i ny räkning                                                                                          788 276 073
Summa837 055 649

Besultad aktiesplit enligt extra bolagstsämma den 27 december 2021, genomfördes under januari 2022 och innebar att totala antalet aktier i Fortnox ökat från 60 974 470 till 609 744 700 aktier.