Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 4 - Övriga rörelseintäkter

Tkr20212020
Koncernen  
Intäktsförda inbetalningar utan känd motpart12 33410 272
Övrigt4 2204 333
 16 55414 605