Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 8 - Bokslutsdispositioner

Moderbolaget  
Tkr20212020
Lämnat koncernbidrag-631-7 636
 -631-7 636