Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Hållbarhet

Hållbart i alla steg

Nyckeltal

 • Klimat

  100%

  Fortnox ska minska klimatavtrycket genom ökad cirkularitet, utfasning av fossilt bränsle och ökad digitalisering. Idag har vi 100 % förnybar energi i våra kontorslokaler* och serverhallar**.

 • Jämställdhet

  39%

  Fortnox strävar efter en jämn fördelning av andel kvinnor och män som arbetar i företaget i stort, likväl som i ledande positioner. Hela koncernen inklusive chefer år 2021: 61 % män och 39 % kvinnor.

 • Antikorruption

  99%

  Andelen medarbetare som tagit del av och skrivit under antikorruptionspolicyn. Fortnox tolererar ingen form av korruption. Med utbildning kan risken för överträdelser förebyggas och minskas.

Sedan starten 2001 har Fortnox levererat värde till företagare och redovisningsbyråer i Sverige. Den ökade digitaliseringen frambringar tydliga värden i form av trygghet, effektivitet, säkerhet och minskad klimatpåverkan.

Vi underlättar företagande och entreprenörskap i Sverige genom Fortnox företagsplattform, men vill också inspirera till ett ökat hållbart företagande i samhället genom att aktivt välja samarbeten, driva initiativ och gå in i partnerskap.

Vårt hållbarhetsarbete i siffror

Klimat JämställdhetAntikorruption 
100 %39 %99 %
Fortnox ska minska klimatavtrycket genom ökad cirkularitet, utfasning av fossilt bränsle och ökad digitalisering. Idag har vi 100 % förnybar energi i våra kontorslokaler* och serverhallar**.Fortnox strävar efter en jämn fördelning av andel kvinnor och män som arbetar i företaget i stort, likväl som i ledande positioner. Hela koncernen inklusive chefer år 2021: 61 % män och 39 % kvinnor.Andelen medarbetare som tagit del av och skrivit under antikorruptionspolicyn. Fortnox tolererar ingen form av korruption. Med utbildning kan risken för överträdelser förebyggas och minskas.

Hållbar strategi

Fortnox är navet för företagande i Sverige, och vi möjliggör för företag att starta, växa och utvecklas. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt utvecklar vi innovativa, säkra hållbara produkter, tjänster och lösningar. På så vis hjälper Fortnox kunderna att fånga digitaliseringens möjligheter, samtidigt som ett välmående samhälle och ett framgångsrikt företagande kan skapas. En ökad digitalisering frambringar tydliga värden i form av trygghet, effektivitet och säkerhet, men också minskad klimatpåverkan. Fortnox önskan är att kunderna ska bli mer hållbara och tillsammans med företaget bidra till en hållbar omställning.

Med de väsentliga hållbarhetsområdena vill Fortnox visa vägen för ett hållbart företagande via en ökad digitalisering. Vi vill dessutom att detta görs med hänsyn tagen till klimat, mångfald, inkludering och jämlikhet samt att företagets affärer är hållbara, säkra, trygga och lagliga.