Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Hållbar styrning

Fortnox hållbarhetsstyrning är baserad på företagets vision att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag samt våra värderingar och policys. Koncernens ramverk för hållbarhet utgörs av Hållbarhetspolicy, Miljöpolicy, Uppförandekoden, Leverantörskoden, Etikpolicy, Finanspolicy, Antikorruptionspolicy, Visselblåsarpolicy och Intern styrning- och kontrollpolicy. Företagets policys godkänns årligen av styrelsen. Fortnox har sedan 2019 upprättat hållbarhetsredovisning och under 2021 inkluderas GRI1, vilket vägleder företaget att göra rätt saker på rätt sätt.

Fortnox stödjer UN Global Compact sedan 2021. Principerna är integrerade i Fortnox policys.

1 GRI - Global Reporting Initiativ.