Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Digitalisering

För att kunna möta framtidens behov och utmaningar är digitaliseringen verktyget som bidrar till lösningarna. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar.

För Fortnox handlar digitalisering om att via Fortnox företagsplattform och ekosystemet skapa en mer sömlös arbetsvardag för kunden vad gäller hantering av administrationen. I gengäld får kunden bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Fortnox arbetar ständigt med förbättringar tvärs över hela organisationen och ökar digitaliseringen på många områden. I fokus är användaren i och kring ett företag. Digitaliseringsresan ska inte bara vara effektiv utan också säker och trygg. Fortnox har de senaste åren ökat fokus på datadriven och digitalt driven innovation och forskning. Det sker internt i verksamheten men också i samarbete med bland annat Blekinge Tekniska högskola. Fortnox arbetar med förstärkt innovationsklimat för datadriven och digitalt driven innovation genom analyser och datainsikter. Fortnox digitaliserar dessutom för att stärka skyddet av immateriella värden, säkerhet och regelefterlevnad. Denna digitaliseringsresa stärker inte bara kunderna och Fortnox som företag utan även nationellt då Fortnox har en stor andel av Sveriges företagare som kunder. På detta vis bidrar Fortnox till ett stärkt och modernt samhällsbygge.

Arbetar med digital infrastruktur

Fortnox har drivit på processerna att automatisera utskick av lönebesked, leverantörsfakturor och kundfakturor. 2020 var andelen kunder som använt digital distribution5 47 procent. Under 2021 har denna ökat till drygt 50 procent. Exempel på förbättringar är effektivisering av fakturaflöden, vässad tolkning vid digital hantering och bokföring, förenklingar vid aktivering av konton med mera. En ny funktion har skapats för inbjudan till e-fakturasamarbete som gör det enklare att distribuera och ta emot e-fakturor vilket i sin tur leder till snabbare, effektivare och mer miljövänlig hantering av fakturor.

I slutet av 2020 infördes tolkning av leverantörsfakturor. Antal automatiserat tolkade underlag har under 2021 i och med denna effektivisering ökat med över en miljon tolkningar sedan starten. Detta gör det möjligt för både konsulten och kunden att få en realtidsrådgivning.

Höjer och sprider den digital kompetensen

Fortnox har under det senaste året satsat mycket på att rekrytera medarbetare med kompetens inom digital teknik. Utöver det finns det sedan flera år tillbaka ett tätt samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet för att säkerställa att den senaste forskningen finns med i utvecklingen av Fortnox produkter och tjänster. Fortnox har medarbetare med bred kompetens inom AI. I olika nätverk som exempelvis NEA, Nätverket för elektroniska affärer, sker dessutom ett viktigt kompetensutbyte.

Fortnox erbjuder våra byråpartners den kostnadsfria tjänsten Fortnox Digitalt PT, som syftar till att stötta byråer och deras klienter i deras arbetssätt med att digitalisera sina verksamheter. Oavsett hur långt kunden kommit på sin digitaliseringsresa ges tips på mer trimmade arbetsprocesser och skräddarsydda samarbeten. För redovisningsbyråer finns även flera kostnadsfria digitala utbildningar, med syfte till att kunna tillämpa programmet för ökad kompetens inom exempelvis bokföring, avstämning, bokslut, årsredovisning och skatt.

Forum för digital innovation

Fortnox bidrar med samhällsnytta genom den innovativa verksamheten på utvecklingssidan via R&D-konceptet “Innovation Days”, tidigare 9th Floor, för företagets medarbetare. Konceptets mål är att flytta fram gränserna för vad kombinationen data och datorkapacitet kan skapa för nytta för Sveriges företagare och redovisningsbyråer. Ambition är att löpande investera del av utvecklingsbudgeten i innovationsprojektet, där alla kan pitcha ideér som Fortnox sedan bygger vidare på. Målsättningen är att så många idéer som möjligt realiseras och tar sig hela vägen fram till företagets produkter och leder till kundnytta.

Fortnox har sedan 2013 ett årligt event Fortnox Xmas Hackathon, där samtliga medarbetare har möjlighet att delta med syfte att utveckla och skapa nya lösningar för både den egna verksamheten som för kunden. Detta tillfälle ger också medarbetarna möjligheten att utmana både sig själva och sina kollegor på ett lekfullt men ordnat sätt. Under Fortnox Xmas Hackathon skapas det team bestående av kollegor som till vardags inte arbetar så tätt tillsammans. På detta vis sprids kunskap och inspiration över gränserna och fina synergieffekter uppnås. Det finns dessutom möjlighet för medarbetarna att delta i externa hackathons med sin kompetens eller som mentorer. Detta integrerar oss och gör det möjligt för Fortnox att bidra än mer till den hållbara samhälleliga utvecklingen.

Digital trygghet är en självklarhet

Fortnox hanterar mycket information inom verksamheten. Detta ska göras på ett säkert, tryggt och trovärdigt sätt. Informationen är mycket värdefull och behöver skyddas. Vid ökad digitaliseringen sker den med hänsyn tagen till den digitala tryggheten och säkerheten genom att inkludera dataskydd och informationssäkerhet. Företaget arbetar inte enbart med rena fysiska åtgärder utan med att ständigt höja förståelsen och kompetensen inom dataskydd och informationssäkerhet. Det sker kontinuerligt avvägningar mellan den personliga integriteten och möjligheten att utveckla nya innovativa tjänster och produkter med data som en resurs.

Digital ledning visar vägen

Under 2021 har förbättringar skett av interna system som exempelvis intranätet. Detta har lett till en tydligare guidning av medarbetaren som anställd och i vardagen, men också vilka målsättningar och nyckeltal som leder verksamheten på rätt väg mot visionen. Fortsatt arbete sker under 2022 med ambitionen att kvalitetshöja ytterligare och påbörja ledningssystem.

5 Digital distribution - andelen kunder (i medeltal) som använt digital distribution av leverantörsfakturor (34,9 procent), kundfakturor (86,7 procent) eller lönebesked (28,7 procent) under senaste 12 månaderna.