Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Finansiell stabilitet

Fortnox har ett stort fokus på ökad tillväxt och lönsamhet de närmaste åren. Se avsnitten Förvaltningsberättelse samt Femårsöversikt för ytterligare information om hur lönsamheten och tillväxten utvecklats på Bolaget under 2021 och tidigare år.