Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Samhällsengagemang

Fortnox har effekter på samhället på flera sätt, där den tydligaste och mest centrala effekten är möjligheterna för fler att starta och driva företag. Förutom Fortnox kärnverksamhet, som förenklar entreprenörskap genom företagets produkter, genomförs ett stort antal aktiviteter för att inspirera till företagande.

Fortnox underlättar företagande och entreprenörskap i Sverige genom sina produkter. Ambitionen är också att inspirera till ett ökat hållbart företagande i samhället. Det gör Fortnox genom att aktivt välja samarbeten, driva initiativ och gå in i partnerskap.

Samarbeten för framtiden

För att medverka till ett sunt, innovativt och hållbart företagsklimat är Fortnox aktivt inom olika nätverk, däribland Nätverket för Elektroniska Affärer och Sydsvenska Handelskammaren. Fortnox är också engagerat i olika samhällsprojekt som Ung Företagsamhet, Kodkollektivet och Ung Drive, där Bolaget bidrar med kompetens och utveckling.

Vi går från idé till verklighet

Under 2021 förvärvade Fortnox dotterbolaget Fortnox Lagerbolag AB. Tack vare detta förvärv hjälper Fortnox nya entreprenörer att starta nya aktiebolag. Fortnox bidrar med kunskap, vägledning och nödvändiga program för att komma igång på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt.

Inhämtar och sprider kunskap

Kunskap och utbildning är viktiga framgångsfaktorer. Därför har Fortnox samarbeten med aktörer inom högre utbildning som till exempel Blekinges Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. Fortnox håller också utbildningar på gymnasial nivå runt om i Sverige för att bidra med insikter och expertis inom företagande.

Partners till Fortnox

Partnerskap är ett annat exempel på hur Fortnox bidrar till en positiv samhällsutveckling. Företaget har under 2021 varit partner till Techarenan, en plattform för innovation och entreprenörskap med fokus på hållbarhet. Fortnox är också nationell partner till Nyföretagarcentrum som har ett tydligt fokus på unga företagare, mångfald, inkludering och jämställdhet.

Klimatkompensation för klimatavtryck

I samband med klimatneutraliteten 2021 antog Fortnox en strategi för minskning av klimatavtryck samt valde Bolaget att klimatkompensera i tre olika projekt: 

  • Solcellsprojekt i Godawari i Indien. Projektet är certifierat enligt CDM och verifierat av Gold Standard. Läs mer om projektet här.
  • Trädplanterings- och skogsbevarandeprojekt Tropical mix i Panama. Projektet är verifierat av Gold Standard. Läs mer om projektet här.
  • Kolinlagring genom spjutspetsprojektet Climeworks Direct Air Capture på Island. Läs mer om projektet här.

Inom EUs gröna giv ska ett klimatneutralt Europa uppnås till 2050 samt samt finns mål om att betydligt minska utsläpp, att investera i spetsforskning och innovation. Detta är idag Fortnox sätt att stötta denna målsättning.

Viktiga händelser under året

Fortnox har varit guldpartner till Techarenan under 2021. Här har medarbetare bidragit med kompetens inom bland annat digital HR och utveckling. Dessutom har vi under 2021 deltagit på Ekonomi- och företagsmässan i Kista. Där bidrog vi med kunskap och verktyg om hur byråerna blir mer lönsamma. Under 2021 har Fortnox upprättat en samarbete med AVN for Accountants. Tillsammans har vi tagit fram en Fortnox Masterclass innehållandes ett ramverk med sju steg. På detta vis vägleds byråledare att arbeta smartare, men att också bli mer framgångsrika utan att det går ut över familj och hälsa.

Under 2022

Fortnox arbetar kontinuerligt med att fortsatt skapa samhällsengagemang som gör skillnad. Under 2020 tog Fortnox fram en strategi inom området och fortsätter på den inslagna vägen inom de valda spåren innovation, entreprenörskap, barn och ungdomar, digitalisering, forskning och hälsa.