Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Affärsområden

Fortnox organisation är uppdelad på sex övergripande affärsområden; Firman, Entreprenören, Pengar, Marknadsplatsen, Företagande och Byrån. Affärsområdena utgör de översta enheterna i Fortnox organisation. Affärsområdena har egna avdelningar för funktionerna produkt, support, utveckling och sälj & marknad.

Firman - Tryggt, stöttande och skalbart

Firman arbetar koncernövergripande inom områdena Kommunikation, Legal, HR, Workplace, Ekonomi, IT och Drift, Business Planning & Control samt produktområdet Infrastruktur och stöttar på så sätt affärsområdena i deras affärsplaner och bidrar till att dessa möjliggörs. Firman har medarbetare på Fortnoxkontoren i Malmö, Växjö, Linköping och Stockholm.

"Vår roll är att vara koncernens sammanhållande länk där vårt mål är att möjliggöra och stötta alla affärsområden i deras expansiva affärsplaner."

Firman arbetar koncernövergripande och bidrar med specialistkompetens inom områdena; Kommunikation, Legal, HR, Workplace, Ekonomi, IT och Drift, Business Planning & Control samt utveckling inom Produktområdet Infrastruktur. Vår roll är att vara koncernens sammanhållande länk där vårt mål är att möjliggöra och stötta alla affärsområden i deras expansiva affärsplaner. Vi hjälper även till i integration av eventuella förvärv. Vi guidar, supporterar och utmanar organisationen för att nå övergripande affärsmål. När det behövs är vi kontrollerande för att tillgodose lagkrav och koncernövergripande principer.

Vi är experter på vad vi gör och trivs med att utmana sanningar för att bistå verksamheten med en framåtlutad kompetens. Firman är objektiva och prioriterar det som är bäst i ett större perspektiv. Värdeskapande i relation till kostnad är viktigt, vi bidrar med god skalbarhet genom att arbeta med effektiva team och smarta verktyg. 

Under året har kompetensförsörjning varit en utmaning, när vi växt så att det knakar. HR har haft en stor uppgift där och hanterat den med bravur!

Blickar vi framåt kommer vi att fortsätta med att stärka vårt varumärke än mer för att fortsätta attrahera de allra bästa tech-talangerna, samtidigt som vi ser till att upplevelsen för våra medarbetare är i världsklass. Ett kvitto på detta är att Fortnox fick utmärkelsen Karriärföretag 2022 - för andra året i rad.

Vi har gjort stora investeringar inom IT och Drift samt inom vårt produktområde Infrastruktur. Driften har framgångsrikt flyttats till en ny plattform vilket ger fördelar såsom god driftstabilitet och säkerhet för våra kunder samt förenklad releasehantering för alla våra utvecklingsteam. Inom Infrastruktur där vi bl.a. hanterar alla abonnemang, on-boarding, data och analys, självhjälp, har vi migrerat i princip alla våra abonnemang till en ny plattform som ger oss goda förutsättningar för framtiden. En av fördelarna plattformen ger Fortnox är god flexibilitet för vårt erbjudande i form av kampanjhantering, rabatter, paketeringar med mera. Den möjliggör även en mer effektiv hantering av förvärvade bolag där vi bl.a. kommer att integrera Offerta i plattformen för att ge tillbaka skalfördelar i form av delad kundbas och lägre utvecklingskostnader kopplat till nya initiativ.

Idag är vi över 100 medarbetare i Firman, och vi ser fram emot de utmaningar som följer med vår tillväxt och ambitiösa affärsplan. Vi kommer att fortsätta att investera för att möjliggöra den stöttande och trygga kompetensplattform Firman ska vara i vår resa mot nya höjder.

Johan Lundgren

Entreprenören - Nästa generations produkter

Entreprenören utvecklar, supporterar och bedriver digital merförsäljning inom sex av Fortnox produktområden. Fokus ligger på att använda automatisering och digitalisering till företagarnas fördel. Inom affärsområdet jobbar allt från utvecklare och testare till produktägare , produktdesigners och supportmedarbetare.  Entreprenören har medarbetare på samtliga Fortnoxkontor med tyngdpunkt i Växjö.

"Totalt handlar det om nästan 3000 företag som tagit del av över en miljard i stöd. Våra insikter har gjort skillnad på riktigt för många företagare!"

Entreprenören ansvarar för produktutveckling, support och digital merförsäljning för sex av Fortnox produktområden. Vi är 200 medarbetare och har under året förstärkt produkt, utveckling och supportorganisationerna med 50 nya medarbetare.

Under året har vi genomfört fyra produktlanseringar där vi har lanserat nya och förbättrade produkter och funktioner över samtliga produktområden. 

Vår nästa generations produktsvit med Lön mini, Fakturering mini, Bokföring utifrån kontoutdrag, Resa, Kvitto och Utlägg är lanserade. Sviten har samma starka och kompetenta Fortnoxmotor under huven men kännetecknas av ett enkelt och lättanvänt gränssnitt i mobilappen och på webben.

Vi har ersatt en extern leverantör av Leverantörsfakturatolkning mot en egenutvecklad. Så förutom att gå från en ledtid på upp till 24 timmar till ett par sekunder för en tolkad faktura ger vi också användaren ett AI-baserat bokföringsförslag. Resultatet av den här förändringen ser vi hos kunderna i ökad effektivitet och mer automatiserad redovisning och internt på Entreprenören ser vi det i ökad skalbarhet i affären pga minskad andel köpta tjänster

Vi ger nu apputvecklare möjligheten att förutom att publicera sina appar i App market också sälja apparna inne i Fortnox. Vi sköter orderhantering och fakturering och apputvecklarna fokuserar på att bygga smarta lösningar i Fortnox ekosystem.

Vårt insiktsteam levererade viktiga insikter om det statliga omställningsstödet till Fortnox kunder vilket har resulterat att över en miljard kronor har betalats ut till företagarna. Det är ett otroligt bra exempel på hur vi kan hjälpa våra kunder med hjälp av deras egen data!

Totalt handlar det om nästan 3000 företag som tagit del av över en miljard i stöd. Fortnox funktion har gjort skillnad på riktigt för många företagare!

Vi har också utvecklat ett antal nya produkter som vi avser att lansera under 2022, så det är med mycket energi och ett stolt resultat som vi går in i det nya året!

Jesper Svensson

Pengar - Vi fixar pengarna åt företagen

Pengar fokuserar på att ta fram finansiella tjänster till Sveriges företagare. Fortnox vill vara lösningen för företagares finansiering framåt. En av de största utmaningarna idag för entreprenörer är att optimera kassaflödet och säkra finansiering för tillväxt. Inom affärsområdet ryms även Capcito som Fortnox förvärvade 79 procent av 2021 och som är en del i Fortnox växande satsning inom Financial Technology  (fintech). Pengar har även en kreditavdelning. Pengar har medarbetare på Fortnoxkontoren i Malmö, Växjö, Linköping och Stockholm.

“Som VD för Capcito och från årsskiftet affärsområdeschef för Pengar ser jag att Capcitos företagskultur och vision om att hjälpa företagare rimmar väl med Fortnox vision om ett samhälle format av framgångsrika företag.”

Affärsområde Pengar ansvarar för produktutveckling, support och digital merförsäljning för produktområdet Finansiering. Vi har även en viktig kreditavdelning som arbetar med våra produkter Fakturaköp, Fakturabelåning och Företagslån. I skrivande stund är vi 110 medarbetare och finns representerade på Fortnoxkontoren i Malmö, Växjö, Linköping och Stockholm.

För oss har det varit ett händelserikt år.  Bytet till vårt nya finanssystem har varit i fokus. Den nya plattformen ger helt nya möjligheter till flexibilitet och valbarhet för kunden och är skalbar och framtidssäkrad. Vår Betalservice lanserades i början av 2021 och ger kunderna möjlighet att betala leverantörsfakturor direkt inne i Fortnox app. 

Det har varit högt tryck på vår produkt Fakturaköp under året och många fler Fortnoxkunder har upptäckt möjligheten till enkel och smidig rörelsefinansiering via oss. 

Året avslutades med förvärvet av Capcito, som är en viktig del i Fortnox växande satsning på fintech. Förvärvet innebär att Fortnox med plattformen Monto och andra ERP- och bankpartners kan skapa en hubb för kreditvärdering och onboarding av finansiella tjänster. Det ger fler företag i hela Sverige tillgång till bättre krediter och kassaflöden!

Som VD för Capcito och från årsskiftet affärsområdeschef för Pengar ser jag att Capcitos företagskultur och vision om att hjälpa företagare rimmar väl med Fortnox vision om ett samhälle format av framgångsrika företag. 2022 ser vi fram emot att skörda frukterna av förvärvet som förändrar Fortnox finanserbjudande i grunden. 

Michael Hansen

Företagande - Vi ger företagen förutsättningar  

Företagande ansvarar för försäljning och marknadsföring av Entreprenörens och Pengars erbjudande till företag som inte är redovisningsbyråer eller dess klienter. Företagande ansvarar för relationen till sina kunder och fokuserar på att skräddarsy lösningar till Sveriges alla små och medelstora företag. Inom Företagande utvecklar man branschspecifika lösningar för definierade kundgrupper. Företagande har medarbetare på Fortnoxkontoren i Växjö och Malmö.

"Utifrån de kundinsikter som vi har tillgängliga valde vi att göra om samtliga tre paket. Sen dess har det inte gått lång tid, men vad vi kan se så här långt har kunderna mottagit de nya paketen väl."

Året har så fortsatt präglats av pandemin och dess effekter. Under året så fokuserade vi därför extra mycket på nystartade företag, bland annat genom att erbjuda dem något av våra paket gratis under de första sex månaderna. Erbjudandet har slagit väl ut och vi kan se en markant ökning av nystartade företag som kunder.

Förra årets fina trafiksiffror fortsatte under 2021 och vi blev återigen utsedda till vinnare av SEO-priset i vår kategori. Det strategiska arbetet med att skapa en plattform för Sveriges företagare att inhämta kunskap och inspiration ifrån fortsätter med andra ord att skörda frukt. 

Under året har vi även sjösatt ett helt nytt välkomstflöde för våra nya kunder med syfte att få dem att bättre förstå vad hela Fortnox företagsplattform kan erbjuda. Vi har även startat upp ett antal helt nya MA-flöden för våra befintliga kunder, så att de får relevant information om och möjlighet att testa fler, av våra produkter. 

I slutet av året lanserade vi vår första lösning som vänder sig till hantverkare. Lösningar mot specifika branscher är något som vi vill göra mer av då vi ser att det är något våra kunder efterfrågar i allt större utsträckning. 

I hantverkarlösningen ingår produkten Personlig support som innebär att en kund får en helt egen supportmedarbetare att kontakta närhelst kunden önskar. De kunder som redan har valt att prova produkten är mer än nöjda!  

Vi har jobbat strukturerat med att bättre förstå varför en kund väljer att lämna oss och även påbörjat retentioninitiativ baserat på den datan. 

En stor nyhet var att vi ändrade om våra paket under det fjärde kvartalet 2021. Utifrån de kundinsikter som vi har tillgängliga valde vi att göra om samtliga tre paket. Sen dess har det inte gått lång tid, men vad vi kan se såhär långt så har kunderna mottagit de nya paketen väl. 

Utvecklingsgänget har jobbat stenhårt med att ständigt förbättra vår checkout och som ett led av det så gick vi live med en ny version där det numera är möjligt att lägga till fler produkter i checkouten. 

Ola Bergqvist

Byrån - Vi fortsätter att förändra redovisning i grunden 

Byrån ansvarar för försäljning och marknadsföring av Entreprenörens och Pengars erbjudande till redovisningsbyråer och dess klienter. Byrån ansvarar för relationen till redovisningsbyråer och dess kunder och man skapar förutsättningar för framgångsrika byråer och företag bland annat genom de branschspecifika lösningarna för redovisningsbyråer som man utvecklar inom affärsområdet. Byrån har medarbetare på Fortnoxkontoren i Växjö och Malmö.

“Det bästa med 2021 var att vi äntligen blev kompletta i vårt erbjudande till våra byråer och att vi under hösten kunde träffa våra fantastiska kunder igen.”

Årets största byrånyhet är såklart Fortnox Bokslut & Skatt. Äntligen kan byråer sköta allt i Fortnox. Från löpande bokföring, avstämning, bokslut och månadsbrev till årsredovisning och skatt.

Det är också marknadens smartaste lösning för avstämning och rapportering. Skapad av konsulter som förstår hur branschen jobbar. För landets byråer innebär det att de nu, tillsammans med flera av de andra spännande förvärv vi gjort under året, kan ta samarbetet med sina kunder till nästa nivå.

En annan viktig nyhet under året är Fortnox Digital PT – där ett gäng dedikerade experter hjälper byråer att trimma och automatisera viktiga arbetsprocesser för att kunna växla upp sin rådgivning. En digital kickstart som alla våra kunder har möjlighet till.

Under 2021 var pandemin vardag. Både vi och våra kunder är numera vana vid att ställa om till digitala alternativ. Våra digitala events och utbildningar har haft många deltagare och fått fina omdömen. Det är vi glada för.

När det äntligen lättade något under hösten var det fantastiskt att få ses “på riktigt”. Extra skoj var det att träffa så många inspirerande byråer och konsulter på mässan Ekonomi & Företag. Där lanserade vi en annan stor branschnyhet – Fortnox Masterclass, ett samarbete med Shane Lukas och det brittiska affärsutvecklingsföretaget AVN.

Camilla Skoog

Marknadsplatsen - Den ledande marknadsplatsen för tjänster 

Marknadsplatsen utvecklar, förvaltar, supporterar och säljer serviceförmedlingstjänster och produkter. Inom affärsområdet utvecklas produkter och lösningar som förenklar mötet mellan tjänsteföretag och konsumenter. Marknadsplatsen ansvarar för två av Bolagets produktområden, Offerta och Integrera. Marknadsplatsen har medarbetare och finns representerade på Fortnoxkontoren i Växjö och Stockholm. 

"Tjänsteföretagen har haft mycket att göra och svårt att svara upp på den ökade efterfrågan av deras tjänster. Under året slog vi rekord i konsumentförfrågningar med en ökning på 13 procent mot föregående år."

Offerta är idag Sveriges ledande marknadsplats för tjänster med fokus på flytt-, bygg- och städuppdrag. Det har varit ett oerhört händelserikt år för Offerta då vi i mars blev helägda av Fortnox. En stor del av vår tid har präglats av att integreras med Fortnox, för att kunna skala upp synergieffekterna av förvärvet.

Året har delvis präglats av pandemin då konsumenter haft fokus på och investerat i sitt hem. Tjänsteföretagen har haft mycket att göra och svårt att svara upp på den ökade efterfrågan av deras tjänster. Under året slog vi rekord i konsumentförfrågningar med en ökning på 13 procent mot föregående år. De uppdrag som är mest efterfrågade är flyttstädning, hemstädning, badrumsrenovering och flytthjälp. 

Vi har även haft ett händelserikt år på Offertas utvecklingsavdelning där vi påbörjat integrationen med Fortnox och kommit långt avseende system och verktyg som vi använder över hela koncernen. Även när det gäller Offertas produkter har det skett stora förändringar. Mest noterbart är utrullningen av det nya säljsystemet/CRM-system och avvecklingen av det gamla.

Detta kommer ge oss bättre möjligheter i framtiden och vi kan nu fokusera mer av vår tid på våra användare och kunder. Med hoppfull förväntan ser vi fram emot 2022!

Anna Bergius