Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Fokusgrupper -  skapar en helhetssyn

Fokusgrupperna håller samman arbetet på Fortnox. De samlar alla de funktioner som finns inom våra affärsområden; Produkt & Lösning, Utveckling, Support, Sälj & Marknad samt Verksamhetsstöd. På det sättet skapar vi en helhetssyn och fattar gemensamma beslut. Samtidigt som varje affärsområde kan jobba självständigt håller vi hela tiden samman bolaget, via våra Fokusgrupper, i ett Fortnox.

Fokusgrupp Produkt & Lösning 

I fokusgrupp Produkt & Lösning samlar vi produktområdeschefer från hela organisationen i en gemensam grupp för att få god insyn och samsyn i alla produktsatsningar som görs. På så vis kan vi säkra att vi hela tiden gör rätt saker både nu och i våra kommande steg på vår tillväxtresa.

Fokusgruppen arbetar med att fastställa de processer vi arbetar efter gällande produktutveckling samt hur vi sätter mål och mätetal för detta. Detta innebär bland annat hur vi jobbar gemensamt i hela Bolaget med att ta fram en produkt från idé till verklighet. 

Fokusgruppen definierar även de roller som arbetar med våra produkter och lösningar för att på så vis säkerställa att dessa möter marknadens behov. Framöver planerar vi att jobba mer med koordinerade produktlanseringar - alltid med kundnyttan i fokus.

Svante Erwing

Produktområdeschef Verktyg, Entreprentören

Fokusgrupp Utveckling

I fokusgruppen Utveckling samarbetar vi som leder utvecklingsavdelningarna för att uppnå Fortnox mål och vision. För att Fortnox ska kunna växa så mycket som vi planerar de kommande åren har fokusgrupp Utveckling jobbat med frågor som rör roller, arbetssätt och processer. Det handlar om hur vi ska vara organiserade inom utvecklingsavdelningarna, hur vi ska bygga team och hur vi ska rekrytera för att lyckas. Vi jobbar med det strategiska perspektivet inom utveckling vilket till exempel innebär att vi sätter upp strategier för vilka tekniska plattformar vi skall ha så att dessa inte blir utdaterade samt vilka kompetenser vi kommer att behöva i framtiden. 

Vi identifierar områden som utveckling behöver bli bättre på och hur vi ska göra det. Vi diskuterar vilka verktyg vi behöver och hur vi jobbar med kompetensutveckling. Våra medarbetare är oerhört viktiga för oss. Om man mår bra så gör man ett bra jobb. Framåt kommer vi att fokusera mycket på att förstå våra användare för att öka deras användande av våra produkter. Vi ska bli ännu bättre på att få insikter om användandet av våra produkter, för att veta att vi lägger vår tid på rätt saker för våra användare och kunder.

Magdalena Hallbrandt

 Utvecklingschef, Firman

Fokusgrupp Sälj & Marknad

Inom fokusgruppen Sälj & Marknad jobbar vi som leder sälj- och marknadsavdelningarna på Fortnox. Tillsammans arbetar vi med att ta gemensamma beslut om processer, mål och aktiviteter. Vi analyserar marknaden för att hela tiden prata med de relevanta målgrupperna och vi paketerar och prissätter våra erbjudanden. Vi har örat mot rälsen för att veta hur kunder och blivande kunder uppfattar vår kommunikation om produkterna och hur de tar till sig informationen. Självklart vill vi också veta om det finns saker som kunderna inte är nöjda med och varför.

Det som är så roligt med det här forumet är att vi behöver resonera oss fram till vår gemensamma tolkning av vad som är rätt för Bolaget och kunderna. Det skapar en samhörighet som präglar både resultat och oss som individer. Alla bidrar med lång erfarenhet och olika perspektiv - och ofta är vi inte överens från början. Det blir vi först när diskussionen är klar. Det är därför våra beslut och vårt arbete blir så bra! Det finns så mycket vi kan ge varandra mellan de olika avdelningarna.

Vi finns med i Bolagets olika business case, och säkrar att sälj- och marknadsperspektivet är med från start. Genom fokusgruppen kan vi se till att den röda tråden finns med - från skapande av en ny produkt eller lösning till nöjda kunder.

Sofia Holmqvist

Säljchef, Entreprenören

Fokusgrupp Support

I fokusgruppen Support jobbar vi som leder arbetet inom våra supportavdelningar. I varje affärsområde jobbar respektive supportavdelning med olika fokus: allt från abonnemangs- och avtalsfrågor, till direktsupport och utbildningar inom våra olika program och produkter. Via vårt self service-system kan användarna hitta svar på sina frågor i både bild, text och instruktionsfilmer. Om de vill kan de istället få hjälp av någon av våra live-agenter, och kan ställa sin fråga via telefon, chatt eller mejl. Om de behöver mer instruerande hjälp, exempelvis för att komma igång med en viss funktion i programmet, finns våra konsulter till hjälp.

Fokusgruppens ansvar är att koordinera alla supportinsatser på Fortnox och se till att våra användare får bästa möjliga service. Vi ser till att alla supportmedarbetare följer samma arbetssätt och jobbar mot samma mål. Vi jobbar med uppföljning och strategisk utveckling av supportverksamheten.

Den främsta uppgiften för alla som jobbar med support är att stödja användaren att optimera jobbet i programmen. Vi vill att de ska kunna arbeta så smart som möjligt och på så vis hjälper vi dem att bli mer framgångsrika!

Anna Eriksson

Supportchef, Byrån

Fokusgrupp Verksamhetsstöd

Inom fokusgruppen Verksamhetsstöd jobbar medarbetare med att definiera och ta fram krossfunktionella processer och mätetal mellan verksamhetsområden kopplade till medarbetarna, arbetsmiljö, IT, ekonomi, kommunikation, juridik, säkerhet, hållbarhet, mätningar, förbättringar, regelefterlevnad och rapportering.

Tom Svaleklev

Chef Verksamhetsutveckling, Firman