Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Produktområden 

Fortnox produkter kan köpas helt individuellt eller som ett lämpligt urval inklusive produktsupport. Produkterna  är uppdelade inom olika produktområden; Redovisning, Ta Betalt, Medarbetare, Insikter, Finansiering, Integrera, Verktyg, Offerta och Infrastruktur.

Redovisning

När bokföringen sker i realtid får företagare och redovisningskonsulter en smidigare vardag med bättre överblick och mer kontroll. Kopplingar till andra system, till myndigheter och banker ger dem en företagsplattform anpassad efter just deras behov.

Inom området bankkopplingar lanserade vi under 2021 ett tillskott i form av ytterligare en bank automatiskt integrerad med Fortnox: Länsförsäkringar Bank. Det innebär att Fortnox nu är integrerad med de sex största bankerna i Sverige. 

Josef Elvby

Produktområdeschef, Redovisning

Att integrera med andra för- eller eftersystem, myndigheter och banker - och såklart även redovisningsbyråer - är något som sedan länge varit fokus för Fortnox. Att vi idag är Sveriges mest integrerade bokföringsprogram är vi såklart stolta över, men det är även något vi varje dag jobbar hårt för att vidareutveckla.

När transaktioner från banken kommer in till Fortnox ska de bokföras och matchas med det bokföringsunderlag de avser. Här har vi som system stora möjligheter att hjälpa våra kunder med att utföra det automatiskt. En automatisk bankkoppling tillsammans med vår funktion Bokföring från kontoutdrag lägger grunden för att hantera den här automatiken - i realtid. Vi har arbetat med den här funktionen under lång tid tillsammans med pilotkunder, och det är verkligen häftigt att se vad tekniken kan åstadkomma när den nu successivt blir tillgänglig för fler och fler företag, samtidigt som vi hela tiden jobbar för att vidareutveckla såväl automatiken som användarupplevelsen.

Under 2021 uppnådde vi även fler än 10 miljoner fakturatolkningar med vår nya digitala tolkningsprodukt för leverantörsfakturor. Vi har sedan tidigare haft en produkt för fakturatolkning, men via tredje part. Successivt under året har den egenutvecklade produkten släppts för hela Fortnox kundbas, med följden att tolkningen nu sker ögonblickligen. Således ytterligare ett viktigt steg mot den realtidsbokföring vi jobbar så hårt för, och som kommer ge företagare och redovisningskonsulter insikter att fatta rätt beslut - en nyckel för framgång.

Ta betalt

Att ta betalt för de varor och tjänster som man som företag säljer är avgörande för ett företags överlevnad. Vår uppgift är att hjälpa dem med just det. Vi vill göra det enkelt att ta betalt, så enkelt att det blir roligt. 

Under årets lopp har vi utvecklat lösningar som gör det lättare att fakturera. Vi har lanserat möjligheten att fakturera för ROT och RUT i mobilappen och en funktion för att enklare och snabbare komma igång med e-faktura-samarbete med sina kunder har lagts till för webbversionen.

Victor Svangård

Produktområdeschef,

Ta betalt

En av årets viktigaste lanseringar är Fakturering Mini, en nedskalad version av Fortnox Fakturering, som finns tillgänglig i Fortnox-appen. Företagaren skickar fakturan i appen via Fortnox Fakturaservice som distribuerar fakturan samt mottar, prickar av och bokför betalningen. Det sker automatiskt samtidigt som pengarna sätts in på det egna kontot. På ett smidigt sätt kan vi också påminna företagets kunder vid uteblivna betalningar. Produkten har inga fasta kostnader, utan kunden betalar per skickad faktura.

2022 kommer vi satsa på att göra det ännu enklare för företagaren att ta betalt!

Medarbetare

Att få lön är kul, men många tycker att löneadministration är rätt krångligt. Samtidigt vill alla, från arbetsgivare till medarbetare och redovisningsbyråer, att det ska fungera och att det ska bli rätt från början. 

Vi vill hjälpa så många företag som möjligt att hantera all administration kring sina medarbetare smidigt och effektivt. Ju mer av det som kan lösas med smart teknik och automatisering, desto smidigare för företagaren. Under året har vi lanserat flera produktnyheter i den riktningen. 

Vår nya produkt Fortnox Kvitto & Utlägg underlättar redovisning av kvitton och låter medarbetaren redovisa kvittot smidigt och enkelt i Fortnox App. Kvittot registreras och tolkas och om pengarna ska betalas ut till medarbetaren sköts det automatiskt via Fortnox Lön eller så bokförs kvittot automatiskt i Fortnox Bokföring. 

Om de anställda har resor och milersättningar hanteras dessa också smidigt i Fortnox App via Fortnox Resa som också lanserats under året. Ersättningen för resan/milersättningen betalas sedan automatiskt ut via Fortnox Lön till den anställde.

Malin Sköld

Produktområdeschef,

Medarbetare

Fortnox Lön Mini är en produkt som riktar sig till det lilla företaget med enkla löner och lanserades 2020. I Fortnox Lön Mini kan man nu som företagare även hantera lön till medarbetare på samma enkla och smidiga sätt direkt i Fortnox app.

I Fortnox Lön hanterar majoriteten av våra kunder idag företagets löner. Under året har vi fortsatt arbetet med att förbättra och förenkla lönehanteringen. Programmet har också fått mer funktionalitet i form av ByggLÖSEN och automatisk uppbokning av semesterskuld. ByggLÖSEN är en rapportering för företag i byggbranschen och detta sköts nu smidigt från programmet. Genom att varje månad boka upp en korrekt semesterskuld direkt från Fortnox Lön kan man som företagare vara trygg över att man har koll på företagets personalkostnader. 

Ett fantastiskt kvitto på vad vi gör är att mer än 2,8 miljoner lönebesked skapades och levererades via Fortnox Lön under 2021.

Finansiering

Vi hjälper kunderna med en av de största utmaningarna företag har - att säkra finansiering för att brygga likviditetssvackor såväl som för tillväxt. Med hjälp av Fortnox kan företag växa och utvecklas i den takt de vill. Finansieringserbjudandet är helt integrerat med Fortnox andra program. Hösten 2021 förvärvades majoriteten i Capcito, som är en del av Fortnox växande ambition att erbjuda företagare stabila kassaflöden och växtkraft. 

David Dahlgren

Produktområdeschef,

Finansiering

I samband med att förvärvet slutfördes lanserade vi ett nytt företagslån. Lånet erbjuds till våra kunder in-app och stödjer kunder i expansion eller förändring. Kunden bestämmer lånebelopp i ansökan och kan justera löptiden under tiden de lånar. Låneerbjudandet innebär ingen administration eftersom bokföringen sker automatiskt. Ett bättre erbjudande blir möjligt med hjälp av kreditdata som uppdateras i realtid. 

Med Capcito erbjuder vi också Fakturabelåning samt fakturaköp som bidrar till stabila, trygga kassaflöden för företagare. Vi erbjuder även fakturaservice, där Fortnox distribuerar fakturan, påminner gäldenären och hjälper till att få betalt samt bokför alla transaktioner automatiskt. Så underlättar vi vardagen kring finansiella flöden!

Insikter

Vi hjälper användaren att ha full koll på sin verksamhet. Vi förädlar verksamhetens data till värdefulla insikter och presenterar dem på ett tillgängligt sätt. Med vår hjälp slipper användaren leta efter uppgifter att göra. Istället samlar vi in och presenterar dem på ett ställe, i Att-göra-listan Todo. Samtidigt får de full koll på vad som händer i deras företag genom grafer och nyckeltal i lobbyn.

Hösten 2021 lanserades nya Fortnox Lobby, den plats där användaren landar efter inloggning. Där samlas information om hur verksamheten går och mår och presenteras i enkla och visuellt tilltalande grafer, tillsammans med utvalt redaktionellt innehåll för att tipsa om hur Fortnox kan användas för att förenkla verksamheten och samtidigt inspirera till ett mer framgångsrikt företagande. I Lobbyn finns också en Att-göra-lista som ger användaren information om vad man behöver göra härnäst i det dagliga arbetet, så att man slipper leta efter uppgifter i respektive program.

Per Jacobsson Martin

Produktområdeschef,

Insikter

Många företag har drabbats hårt av Corona-pandemin, med kraftigt minskade intäkter som följd. För att stötta företag som drabbats särskilt hårt inrättade staten ett särskilt omställningsstöd. Fortnox lanserade under 2021 en funktion som automatiskt letar fram företag som sannolikt är kvalificerade för stödet och tar fram det underlag som behövs för ansökan. Funktionen kallas Insikt om omställningsstöd och har hjälpt tusentals företag att ansöka om stödet.

Funktionen är ett nytt steg i att kunna hjälpa företag med konkreta insikter och råd för hur de kan driva och utveckla sin verksamhet. Insikt om omställningsstöd har varit särskilt nödvändigt då reglerna kring omställningsstödet upplevts krångliga vilket resulterat i att färre sökt stödet än förväntat.. I flera nyhetsartiklar vittnar kunder till redovisningsbyråer att det är svårt att veta om det krångliga omställningsstödet gäller just dem. 

Tack vare våra insikter har våra kunder totalt fått över 1 miljard i omställningsstöd, efter att ha tagit del av våra insikter!

Integrera

Öppenhet och samarbete har alltid varit viktigt för oss. Via Fortnox Marknadsplats kan företagaren komplettera sina Fortnoxprodukter med fler än 400 appar och på så sätt bygga en anpassad lösning för sin verksamhet. I Marknadsplatsen finns allt från enklare dataexporter till fulla integrationer till kassalösningar och branschsystem.

Mikael Lavrell

tf Produktområdeschef,

Integrera

 

Verktyg 

Det största tillskottet i produktområdet 2021 har varit att vi sedan förvärvet av lagerbolagsverksamheten från Bp Bolagspartner erbjuder Lagerbolag. Istället för att dränkas i onödig och tidskrävande byråkrati kan den som vill starta bolag göra det i ett smidigt digitalt flöde och med fullt stöd från oss.  Lagerbolag är helt oanvända företag som redan existerar och ligger på lager. Istället för att registrera ett nytt bolag som behöver hanteras av Bolagsverket så kan man köpa ett nytt bolag via Fortnox. Sedan lanseringen har vi hjälpt tusentals företagare att starta aktiebolag varje kvartal.

Svante Erwing

Produktområdeschef,

Verktyg

 

Infrastruktur

Produktområde Infrastruktur möjliggör Fortnox verksamhet genom att ta ansvar för Bolagets stödsystem och plattformsprodukter. Vi ger övriga affärsområden möjligheten och utrymmet att fokusera på sitt uppdrag medan vi står bakom dem och supporterar det gemensamma. På effektiva, ändamålsenliga och kostnadsmässigt optimerade sätt. Produktområdet är garanten för Fortnox fortsatta tillväxt.

Under 2021 investerade Infrastruktur bl a i framtagandet av en ny plattform för hantering av Fortnox återförsäljare, vilket kvalitetssäkrar och effektiviserar området väsentligt. Arbetet med ny publik hemsida har pågått med kraft och lansering planeras under första kvartalet 2022. Produktområdet har även startat upp ett större initiativ med syfte att samordna koncernens designförmåga. Ett gemensamt designsystem, plattform och stödsystem för alla produktdesigners inom företaget är målet. Projekt för att stärka koncernens förmåga kring att arbeta med business intelligence och datadrivenhet i och med införande av ett centralt datalager har även det påbörjats. 

Slutligen kan nämnas att migreringen till en ny plattform för abonnemangshantering har löpt på bra där i nuläget ett fåtal kunder med särskilda avtal kvarstår. Detta möjliggör helt nya sätt för Fortnox att erbjuda nya och befintliga kunder mer kraftfulla erbjudanden.

Robert Karlsson

Produktområdeschef,

Infrastruktur

Offerta

Offerta är idag Sveriges ledande marknadsplats för tjänster med fokus på flytt-, bygg- och städuppdrag. Det har varit ett oerhört händelserikt år för Offerta då vi i mars 2021 blev helägda av Fortnox. En stor del av vår tid har präglats av att integreras med Fortnox, för att kunna skala upp synergieffekterna av förvärvet.

Året har delvis präglats av pandemin då konsumenter haft fokus på och investerat i sitt hem. Tjänsteföretagen har haft mycket att göra och svårt att svara upp mot den ökade efterfrågan av deras tjänster. Under året slog vi rekord i konsumentförfrågningar med en ökning på 13 procent mot föregående år. De uppdrag som är mest efterfrågade är flyttstädning, hemstädning, badrumsrenovering och flytthjälp.

Mikael Lavrell

tf Produktområdeschef,

Offerta