Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Tillsammans flyttar vi fram utvecklingen - och får nöjdare kunder

Det täta samarbetet kring utveckling av produkter och tjänster är en av de viktigaste anledningarna till Aspias långvariga partnerskap med Fortnox. Styrkan i att komma från två håll blir en fördel för bägge parter.

Aspia har varit partner till Fortnox i många år, närmare bestämt sedan 2008. Ett framgångsrikt partnerskap, som bygger på dialog och samarbete. I samarbetet förmedlar Aspia önskemål, kompetens och erfarenhet från sina 1200 medarbetare med djup kunskap om lagar och regler inom redovisning. Hos Fortnox finns kompetensen och viljan att löpande vidareutveckla programmen. 

Tillsammans kan vi få ut produkter som möter både kundens och Aspias behov och som uppfyller de lagar och regler som behöver följas.

Realtidsbokföring ger ökad kundnöjdhet

Aspia var tidigt ute med att vilja ha en molnbaserad programlösning för redovisningsverksamheten. De ville kunna dela på arbetet med sina kunder. Så det tidiga valet av Fortnox var ganska naturligt. Men utvecklingen på området går snabbt, och tekniken ger så många fler möjligheter idag. Då gäller det att ha partners som kan ta tillvara de nya möjligheterna, och omsätta dem i bra produkter. Lyhört, och med kundens behov i fokus. Möjligheterna som kommer med den högre graden av automatisering tycker Ola är väldigt spännande:

— Det ger oss möjlighet till realtidsbokföring som stödjer oss i att kunna ge våra kunder rätt insikter i rätt tid att ta rätt beslut på. Genom att Fortnox hjälper oss på Aspia med insikter får vi möjlighet att vara mer proaktiva. På så sätt blir vi ett bollplank och får en tätare relation med våra kunder. Och det ger ökad kundnöjdhet!