Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Vision, affärsidé och affärsmodell

Vision 

Fortnox vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Affärsidé  

Fortnox är navet för företagande i Sverige, och vi möjliggör för företag att starta, växa och utvecklas. Fortnox teknik och plattform hjälper företag och organisationer att nå sina mål. 

Fortnox erbjuder produkter, appar, paket eller lösningar för att skapa smidigare flöden inom bland annat redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. 

Med smarta tekniska lösningar, bred kompetens inom företagande och specifik branschkunskap ger Fortnox företag inom alla branscher bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Affärsmodell 

Fortnox säljer sina produkter på två sätt, indirekt försäljning via redovisningsbyråer och direktförsäljning via fortnox.se. Merparten av försäljningen är digital men en del av försäljningen, till exempel vissa finansiella tjänster och Offerta är manuell. 

Med hjälp av sin mjukvaruplattform kan Fortnox erbjuda produkter anpassade till sina kunders behov. Kunderna kan abonnera på enskilda produkter, paket av produkter eller lösningar. Paket är en sammansättning av olika produkter som svarar mot ett övergripande kundbehov. Lösningar är produkter och tjänster som har kombinerats för att möta ett visst branschbehov.

Fortnox kunder betalar för tjänsterna antingen via abonnemang eller utifrån användning, så kallat transaktionsbaserat, eller utlåningsbaserat. Abonnemang kopplas till produkt och användare så kunden betalar per produkt och per användare. Utöver abonnemang och transaktionsbaserat erbjuder Fortnox också en belåningsmodell där kunderna får hjälp med sitt kassaflöde genom fakturaköp, fakturabelåning och företagsbelåning.

Kunder har också möjlighet att via Fortnox företagsplattform integrera eller köpa mjukvara från andra leverantörer, så kallade appar. Idag har Fortnox cirka 400 partners som erbjuder sina appar i Appmarket.